DEMO PREDUZEĆE
dr Žarka Fogaraša 52a
26000, Pančevo
013300013
Najprodavanije

Pomoć za početak korišćenja web portala

Šta je Web Portal?

To je Internet sajt sa prikazom ponude iz Lidder-a, vaše robe i gotovih proizvoda, drugim kupcima. Sajt „b2b.nd.rs“ pruža, svakome ko dođe na njega, pregled asortimana vaših artikala za prodaju, mogućnost izbora i automatskog prosleđivanja narudžbenice vašoj firmi (neki to zovu: kupovina iz fotelje). Pored izbora artikala za naručivanje, kupci mogu da vide i svoje finansijsko stanje kod vas (svoju karticu). Ovaj portal je veoma je dobar start za kasnije razvijanje sopstvenog Web shop-a.


Ko sve može da naručuje moju robu i kako?

Svi kojima vi dozvolite.
Kada su ažurirani vaši podaci na Web Portalu naručivanju robe mogu da pristupe:
  • vaš komercijalista, odnosno predstavnik / menadžer vaše firme, tako što će kod prijavljivanja na web portalu uneti korisničko ime i lozinku koja se nalazi u Lidder-u, u delu „Web menadžer firme“. Prikazano korisničko ime i šifra se odnose na menadžera (koji se takođe može prijaviti na web portal i pregledavati izveštaje firme), a za komercijalistu je potrebno promeniti prvi znak, slovo „M“ u slovo „K“ (npr. ako je korisničko ime i lozinka menadžera „M101010101“, onda će se komercijalista uneti „K101010101“, i u polje "korisničko ime" i u polje "lozinka").
  • komitenti, vaši kupci koji su u tekućoj godini imali neki promet, kojima ste rekli korisničko ime i lozinku. Ažuriranjem podataka za web portal svakom kupcu se dodeljuje korisničko ime i lozinka. Korisničko ime kupca je njegova šifra u Lidderu (npr „1001“) a lozinka je njegov PIB.


Može li da naručuje i neko ko nije moj komitent?

Svakako.
Ako želite da naručuju i firme koje nisu vaši komitenti, potrebno je u Lidder-u, u delu „Način prikazivanja i rada portala (za ovu konkretnu firmu)“ označiti opciju „Dozvoli anonimno naručivanje (korisničko ime: gost, lozinka: gost)“.


Kako postaviti svoju ponudu na Web Portal?

Jednostavno.
U podešavanjima načina rada Liddera pređete na „Firmin - WEB portal“ (Servis/ Opcije/ Firma/ WEB portal), zatim u delu „AUTOMATSKI VELEPRODAJNI INTERNET PORTAL“ označite opciju „Ova firma koristi automatski veleprodajni internet portal“.
Posle toga, u delu „Prodajni objekat / magacin čiji će se artikli prikazivati na portalu“, proverite da li je označen odgovarajući magacin (a ako nije, izaberite odgovarajući ili dodate još neki, npr "1320; 9600"). Nakon odabira prodajnog objekta / magacina pritisnite veliki taster „AŽURIRAJ PODATKE OVE FIRME na portalu SADA, ODMAH.“ pri čemu počinje priprema podataka i dalje ažuriranje podataka na Internetu (podrazumeva se da imate aktivnu internet vezu).


Mogu li da postavim slike artikala?

Naravno.
Ako ste već, u Lidder, pridružili slike artiklima onda je dovoljno u „WEB portalu“ u delu „Dodatni podaci koji će se naći uz svaki artikal na portalu, ako u Lidderu taj podatak postoji“ označiti opciju „Fotografija artikla“, i već kod sledećeg ažuriranja Lidder Web Portala biće postavljene i slike.
A ako želite da na web portal postavite i dodatna dokumenta pridružena artiklu (kao što su opisi, garancije i deklaracije), dovoljno je u istom delu gde je i opcija za slike, označiti i druge tri opcije (Garancija, Deklaracija i Uputstvo).
Nakon dodavanja bilo koje dodane opcije ili dodatnog knjiženja novih artikala biće potrebno da ponovo ažuriraš podatke firme korišćenjem dugmeta „AŽURIRAJ PODATKE...“.