DEMO PREDUZEĆE
dr Žarka Fogaraša 52a
26000, Pančevo
013300013
Najprodavanije

Pomoć za početak korišćenja web portala (test faza)

Šta je Web Portal?

To je Internet sajt sa prikazom ponude iz Lidder-a, vaše robe i gotovih proizvoda, drugim kupcima. Sajt „b2b.nd.rs“ pruža, svakome ko dođe na njega, pregled asortimana vaših artikala za prodaju, mogućnost izbora i automatskog prosleđivanja narudžbenice vašoj firmi (neki to zovu: kupovina iz fotelje). Pored izbora artikala za naručivanje, kupci mogu da vide i svoje finansijsko stanje kod vas (svoju karticu). Ovaj portal je veoma je dobar start za kasnije razvijanje sopstvenog Web shop-a.


Ko sve može da naručuje moju robu i kako?

Svi kojima vi dozvolite.
Kada su ažurirani vaši podaci na Web Portalu naručivanju robe mogu da pristupe:
  • vaš komercijalista, odnosno predstavnik / menadžer vaše firme, tako što će kod prijavljivanja na web portalu uneti korisničko ime i lozinku koja se nalazi u Lidder-u, u delu „Web menadžer firme“. Prikazano korisničko ime i šifra se odnose na menadžera (koji se takođe može prijaviti na web portal i pregledavati izveštaje firme), a za komercijalistu je potrebno promeniti prvi znak, slovo „M“ u slovo „K“ (npr. ako je korisničko ime i lozinka menadžera „M101010101“, onda će se komercijalista uneti „K101010101“, i u polje "korisničko ime" i u polje "lozinka").
  • komitenti, vaši kupci koji su u tekućoj godini imali neki promet, kojima ste rekli korisničko ime i lozinku. Ažuriranjem podataka za web portal svakom kupcu se dodeljuje korisničko ime i lozinka. Korisničko ime kupca je njegova šifra u Lidderu (npr „1001“) a lozinka je njegov PIB.


Može li da naručuje i neko ko nije moj komitent?

Svakako.
Ako želite da naručuju i firme koje nisu vaši komitenti, potrebno je u Lidder-u, u delu „Način prikazivanja i rada portala (za ovu konkretnu firmu)“ označiti opciju „Dozvoli anonimno naručivanje (korisničko ime: gost, lozinka: gost)“.


Kako postaviti svoju ponudu na Web Portal?

Jednostavno.
U podešavanjima načina rada Liddera pređete na „Firmin - WEB portal“ (Servis/ Opcije/ Firma/ WEB portal), zatim u delu „AUTOMATSKI VELEPRODAJNI INTERNET PORTAL“ označite opciju „Ova firma koristi automatski veleprodajni internet portal“.
Posle toga, u delu „Prodajni objekat / magacin čiji će se artikli prikazivati na portalu“, proverite da li je označen odgovarajući magacin (a ako nije, izaberite odgovarajući ili dodate još neki, npr "1320; 9600"). Nakon odabira prodajnog objekta / magacina pritisnite veliki taster „AŽURIRAJ PODATKE OVE FIRME na portalu SADA, ODMAH.“ pri čemu počinje priprema podataka i dalje ažuriranje podataka na Internetu (podrazumeva se da imate aktivnu internet vezu).


Mogu li da postavim slike artikala?

Naravno.
Ako ste već, u Lidder, pridružili slike artiklima onda je dovoljno u „WEB portalu“ u delu „Dodatni podaci koji će se naći uz svaki artikal na portalu, ako u Lidderu taj podatak postoji“ označiti opciju „Fotografija artikla“, i već kod sledećeg ažuriranja Lidder Web Portala biće postavljene i slike.
A ako želite da na web portal postavite i dodatna dokumenta pridružena artiklu (kao što su opisi, garancije i deklaracije), dovoljno je u istom delu gde je i opcija za slike, označiti i druge tri opcije (Garancija, Deklaracija i Uputstvo).
U test fazi, u polju "Interval osvežavanja u minutama" stoji 0-nula minuta što znači da se automatsko ažuriranje ne koristi i nakon dodavanja bilo koje dodane opcije ili dodatnog knjiženja novih artikala biće potrebno da ponovo ažuriraš podatke firme korišćenjem dugmeta „AŽURIRAJ PODATKE...“.

Napomena: ukoliko koristite XP operativni sistem koji ima stari Internet Explorer 8, instalirajte Chrome internet pregledač.